Schematické značky používané v elektrotechnike

Späť na označovanie

Prvky značiek, doplnené značky a ostatné značky pre všeobecné použitie
Vodiče a spôsoby ich spájania
Pasívne súčiastky
Aktívne polovodičové súčiastky
Výroba a transformácia elektrickej energie
Spínacie, riadiace, ochranné, a istiace prístroje
Meracie prístroje
Oznamovacia technika, spojovacia technika a periférne zariadenia
Oznamovacia technika, prenosová technika
Stavebné a topografické inštalačné plány
Nezaradené, ale používané


STN EN 60617-2 Prvky značiek, doplnené značky a ostatné značky pre všeobecné použitie.

Značka Názov
= jednosmerný prúd
~ striedavý prúd
+ kladná polarita
- záporná polarita
N neutrálny vodič, stiedavý prúd
M stredný vodič, jednosmerný vodič


späť na obsah

STN EN 60617-3 Vodiče a spôsoby ich spájania - výber

Značka Názov
Trojfázový obvod 50 Hz, 400 V, tri vodiče s prierezom 120 mm2
so stredným vodičom prierezu 50 mm2
Spojenie vodičov s odbočením
Spojenie vodičov s odbočením
Spojenie vodičov s dvoma odbočeniami
Križovanie vodičov so spojom
Zásuvka a vidlica
Káblová koncovka s jedným trojžilovým káblom


späť na obsah

STN EN 60617-4 Pasívne súčiastky - výber

Značka Názov
Rezistor
Bočník
Kondenzátor
Cievka, vynutie, tlmivka
Indukčná cievka s magnetickým jadrem
Transformátor


späť na obsah

STN EN 60617-5 Aktívne polovodičové súčiastky - výber

Značka Názov
Polovodičová dióda
Diak
Tyristor
Triak
Tranzistor typu PNP
Tranzistor typu NPN


späť na obsah

STN EN 60617-6 Výroba a transformácia elektrickej energie - výber

Značka Názov
Krokový motor
Jednosmerný (DC) motor
Jednofázový (AC) motor
Trojfázový striedavý (AC) motor
Trojfázový indukčný motor s kotvou na krátko
Jednofázový transformátor
Usmerňovač
Striedač (menič DC na AC)
Primárny článok, akumulátor


späť na obsah

STN EN 60617-7 Spínacie, riadiace, ochranné, a istiace prístroje

Značka Názov
Spínač (zapínací kontakt)
Spínač s vyznačením pohyblivého prívodu
Vypínací kontakt
Ručne ovládaný spínač
Hlavný vypínač
Stykač
Výkonový vypínač
Odpojovač
Mototový spúšťač
Relé, stykač
Ovládacie zariadenie tepelného relé
Tavná poistka


späť na obsah

STN EN 60617-8 Meracie prístroje - výber

Značka Názov
Ampérmeter
Voltmeter
Fázometer
Kmitometer
Osciloskop
Teplomer
Otáčkomer
Watthodinový elektromer
Dvojtarifový elektromer
Počítadlo impulzov
Hodiny so spínačom
Svetelný zdroj
Húkačka
Zvonček
Siréna
Bzučiak


späť na obsah

STN EN 60617-9 Oznamovacia technika, spojovacia technika a periférne zariadenia - výber

Značka Názov
Volič jednopolohový
Volič jednopolovohý s kľudovou polohou
Volič dvojpolohový s kľudovou polohou
Krížový spínač
Telefónny prístroj
Telefónny prístroj s číselnicou
Telefónny prístroj s tlačidlovou voľbou


späť na obsah

STN EN 60617-10 Oznamovacia technika, prenosová technika - výber

Značka Názov
Anténa
Skladaný dipĺ s tromi direktormi a jedným reflektorom
Parabolická anténa
Rádiostanica
Menič
Zosilňovač


späť na obsah

STN EN 60617-11 Stavebné a topografické inštalačné plány

Značka Názov
Vedenie v zemi
Vedenie pod vodou
Vonkajšie vedenie na podperách
Vedenie v káblovom kanály
Vedenie v zemi so spojkou
Stredný vodič (N)
Ochranný vodič (PE)
Kombinovaný stredný a ochranný vodič (PEN)
Trojfázové vedenie so stredným a ochranným vodičom
Stúpacie vedenie smerom hore
Inštalačná škatuľa
Rozvodná škatuľa
Prípojková skriňa
Zásuvka
Trojitá zásuvka
Tri zásuvky vedľa seba
Zásuvka s ochranným kontaktom
Chránená zásuvka s viečkom
Zásuvka pre oznamovacie zariadenia
Jednopólový spínač s časovým obmedzením
Dvojpólový spínač
Sériový spínač
Striedavý spínač
Krížový spínač
Jednopólový spínač s reguláciou napätia
Ťahový spínač
Tlačidlo
Časový spínač
Svetelný vývod
Nástenný svetelný vývod
Svetelný zdroj
Žiarovkové svietidlo
Svietidlo s tromi žiarovkami
Svietidlo s piatimi žiarovkami
Svietidlo núdzového osvetlenia
Svietidlo núdzového osvetlenia
obsahujúce vlastný zdroj
Zásobník horúcej vody
Ventilátor
Elektrický zámok
Elektrický vrátnik


späť na obsah

Značky, ktoré nie sú uvedené v STN EN 60617-1 až 11 ,ale v praxi sú používané

Značka Názov
Jednofázový istič
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou
Prúdový chránič


späť na obsah