Tu si môžete vybrať test, ktorý chcete robiť. Správna je iba jedna možnosť, inak by to hádam ani nemohol byť test.Všetky otázky sú vyberané z jednotlivých kapitol. V každom teste budete požiadaný o zapísanie mena, ale meno nie je nutné. Ak nezadáte meno, budete oslovovaný ako anonym. Výsledky testov sa ukladajú. Uložené sú hodnoty: č. testu, meno, dosiahnutý výsledok v % a dátum a čas kedy bol test vyhodnotený.Témy otázok
Test č. 1 Vyhláška, §, ...
Test č. 2 Pojmy, 1. pomoc
Test č. 3 Označovanie, triedy ochrán
Test č. 4 Označovanie, zóny, uzemňovače, zberače
Test č. 5 Normy, IP, označovanie, prípojky
Test č. 6 Ovládače, krytie, príkaz B
Test č. 7 Označovanie, vnútorné inštalácie
Test č. 8 Pojmy, ochrana, inštalácie
Test č. 9 Výber
Test č. 10 Výber