Pohyblivé prívody a šnúrové vedenia

Pohyblivé prívody a šnúrové vedenia sa môžu používať len pre výrobky vyhovujúcepríslušným normám, prostrediu a podkladom v mieste, kde sa pohyblivé šnúrové vedenia budú používať.

Pohyblivé prívody pre elektrické predmety triedy ochrany I pre zariadenia NN musia mať vždy ochranný vodič označený po celej dĺžke kombináciou farieb zelená-žltá. Tento vodič musí byť na obidvoch koncoch pripojený k ochrannému kontaktu vidlice, zásuvky alebo k ochrannej svorke EZ. Ochranný vodič musí byť dlhší ako pracovné vodiče.

Šnúry pohyblivých prívodov a šnúrových vedení sú v mieste pripojenia:

 • odľahčené od ťahu


 • zabezpečené proti posunutiu a vytrhnutiu


 • zabezpečené proti skracovaniu žíl


 • Vodiče šnúr musia byť k pripojovacím svorkám pripojené tak, aby boli spoje odľahčené od mechanického namáhania. Na kontaktoch vidlíc nesmie byť v rozpojenom stave napätie.

  Pohyblivé prívody a šnúrové vedenia sa ukladajú tak, aby ich nebolo možné mechanicky poškodiť a aby boli chránené pred škodlivým pôsobením prostredia. Nemôžu ležať na zemi tam, kde vzniká možnosť ich poškodenia. Na mechanickú ochranu sa nesmú použiť kovové hadice.

  Prívody zavedené do elektrických zariadení musia mať izoláciu bez porušenia krytia a ochrany pred úrazom elektrickým prúdom.

  Pri šnúrovom vedení s rozpätím väčším ako 15 m je nutné šnúru zavesiť na lanko alebo použiť samonosnú šnúru.

  Šnúrové vedenia sa používajú na dočasný rozvod elektrickej energie na dočasných EZ.


  Pohyblivé prívody rozdeľujeme na:
 • pevne pripojené - na jednom konci ukončené vidlicou, na druhom konci pevne pripojené na svorky elektrického predmetu • pohyblivý prívod pevne pripojený, ukončený vidlicou


  pohyblivý prívod pevne pripojený, ukončený vidlicou


 • oddeliteľné - vybavené na jednom konci vidlicou a na druhom konci nástrčkou • Oddeliteľný pohyblivý prívod ukončený vidlicou a nástrčkou  Oddeliteľný pohyblivý prívod ukončený vidlicou a nástrčkou


 • predlžovacie - na jednej strane majú vidlicu a na druhej strane pohyblivú zásuvku • Predlžovací pohyblivý prívod s vidlicou a zásuvkou

  Jednofázové predlžovacie prívody musia byť vždy trojvodičové, vo vyhotovení čierna albo hnedá, bledomodrá a zelenožltá ,to znamená s ochranným vodičom. Predlžovacie pohyblivé prívody musia byť vybavené vidlicou a zásuvkou rovnakého vzoru, na rovnaký menovitý prúd a rovnaké menovité napätie.


  Vodič Prierez (mm2) Prúdová zaťažiteľnosť (A)
  Cu 0.75 6
  1 10
  2.5 16
  4 25
  Al 1.5 10
  4 16
  6 25


  Pre domácnosti je určená najväčšia dĺžka predlžovacieho pohyblivého prívodu 5 m pri priereze vodičov 1 mm2 Cu a menovitom prúde 10 A.

  Do pohyblivého prívodu možno zapojiť šnúrový spínač. Musí však byť vhodne dimenzovaný a chránený pred mechanickým poškodením.

  Pohyblivé prívody pre elektrické predmety triedy ochrany II a III sa urobia ako neoddeliteľne spojené s vidlicou a na druhom konci pevne pripojené k svorkám elektrického predmetu. Tieto prívody nemajú ochranný vodič.

  Na jednu vidlicu môže byť pripojený len jeden pohyblivý prívod.

  Odporúčané dĺžky pohyblivých prívodov:

  1,5; 2; 2,5; 3; 5; 10; 16; 25; 32; 50 m.


  odporúčané dĺžky šnúrových vedení:

  2,5; 5; 10; 16; 25; 32; 50 m.


  Pohyblivé prívody sa k pevnému rozvodu zo šnúrových vedení pripájajú len zásuvkovými spojmi. Iba vo zvláštnych prípadoch (stále miesto) sa môžu pripájať k pevnému rozvodu bez zásuvky (škatuľová rozvodka, spínač).

  Celková dĺžka pohyblivého prívodu nesmie prekročiť 50 m. Ak je výnimočne nutné zriadiť dlhší pohyblivý prívod ako 50 m, musí sa pripájaný spotrebič zaistiť tak, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.