EZ v kúpeľniach, umyvárňach a sprchách

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v priestoroch kúpeľne, sprchy, umyvárne a sauny musí byť vzhľadom na možné riziko úrazu elektrickým prúdom vyhotovená zvlášť dôsledne. (STN 33 2000-7-701) Táto norma definuje pojmy:

 • kúpeľňa
 • - samostatná miestnosť s vetraním, ktorá je určená na umývanie, kúpanie, sprchovanie; okrem vane a sprchovej misy je v nej inštalovaná ručná alebo pevná sprcha nad vaňou alebo sprchovou misou

 • sprcha
 • - (kabína, kút) samostatná miestnosť alebo oddelený priestor vo väčšej miestnosti, ktorý je určený len na sprchovanie

 • umyváreň
 • - samostatná miestnosť určená len na hromadné umývanie a sprchovanie osôb alebo na umývanie vecí

 • umývací priestor
 • - je určený na umývanie, vybavený umývadlom, umývacím drezom; je to priestor nad umývadlom a pod ním, ktorého šírka a hĺbka je daná rozmerom umývadla.

  Zóny v kúpeľni

  V bytových kúpeľniach a sprchách sa z dôvodu umietnenia a vyhotovenia EZ rozlišujú tieto zóny:

 • zóna 0
 • - celý vnútorný priestor vane alebo misy sprchovacieho kúta, v priestore so sprchou bez vane je zóna 0 vymedzená podlahou a rovinou vo výške 0,05 m nad podlahou, keď je sprchovacia hlavica odnímateľná, zóna0 je vymedzená priestorom, ktorý zaberá osoba v sprche. Pri pevnej sprchovacej hlavici je zóna 0 ohraničená zvislou plochou s polomerom 0,6 m od sprchovej hlavice.

 • zóna 1
 • - je priestor - nad vaňou do výšky 2250 mm od podlahy a priestor zvislou plochou obklopujúcou vaňu alebo sprchovací kút a v prípade, že je priestor dostupný bez použitia nástroja, zahŕňa aj priestor pod vaňou.

 • zóna 2
 • je priestor priliehajúci k vani na vonkajšej strane zóny 1, je široký 600 mm a vysoký 2250 mm od podlahy a priestor nad podlahou a vodorovnou rovinou vo výške 2250 mm nad zónou 1 až ku stropu alebo do výšky 3000 mm, keď je miestnosť vyššia

 • zóna 3
 • je priestor priliehajúci k zóne 2, ktorý je široký 2400 mm a siaha do výšky 2250 mm od podlahy, priestor nad podlahou a vodorovnou rovinou vo výške 2250 mm nad zónou 2 až ku stropu alebo do výšky 3000 mmm, keď je miestnosť vyššia a priestor pod vaňou, ktorý je obmurovaný a prístupný dvierkami.
  Doplňujúce pospájanie - miestne - musí spojiť všetky neživé časti v zónach 0, 1, 2, 3 a ochranné vodiče zásuviek s nasledujúcimi cudzími vodivými časťami v zónach 0, 1, 2, 3:
 • kovovými napájacími rúrkami a kovovými rúrkami odpadov


 • kovovými rúrkami ústredného kúrenia


 • prístupnými kovovými stavebnými prvkami


 • s ostatnými vodivými predmetmi
 • Elektronické zariadenie musí mať aspoň tieto stupne ochrany:
 • v zóne 0
 • - stupeň ochrany IP X7

 • v zóne 1,2
 • - stupeň ochrany IP X4, nad najvyššou úrovňou akejkoľvek pevnej sprchovej hlavice môže byť použitý stupeň ochrany IP X2, v komunálnych umyvárňach stupeň ochrany IP X5

 • v zóne 3
 • - kde sa môžu vyskytovať prúdy vody určené na čistenie v komunálnych umyvárňach môže byť použitý stupeň ochrany IP X5

  Komunálne umyvárne sú vane a sprchy používané v školách, firmách, športových kluboch a pod.
  Zóny v kúpeľniach:

  zóny v kúpeľniach

  Bezpečnostná tabuľka: "Výstraha - životu nebezpečné používať elektrické spotrebiče vo vani a siahať na ne z vane."


  V zóne 0 sa nesmú inštalovať žiadne spínače ani zásuvky.

  V zóne 1 môžu byť inštalované spínače SELV

  V zóne 2 môžu byť inštalované zásuvky a spínače SELV.

  V zóne 3 môžu byť inštalované aj sieťové zásuvky, ak je napájanie cez:
 • ochranný transformátor


 • obvody SELV


 • cez prúdový chránič s rozdielovým vypínacím prúdom max 30 mA


 • umývadlo